اخرین مطالب و محصولات ایراتی

مطالب جدید

سئول NewJeans در این راه سفیران

سئول، 22 فوریه (یونهاپ) -- هفته سئول، بزرگترین نمایش ساعتی کره، پنج روزه 30 خانه کره ای، مقامات چهارشنبه.

پخش زنده پاییز-زمستان 2023 15 تا 19 در ساعت مقامات شهر سئول گفتند که Dongdaemun (DDP) مایع سئول و همه آنها به طور زنده از یوتیوب پخش می شوند.

این فصل 30 برند کره ای ظاهر 130 خریدار 27 کشور.
رویدادهایی با ویژگی های دیگر و نوآورانه برگزار می شود.

کوارتت کی پاپ نیو جین سئول باعث سفیران افتخاری شد.
ویدیوی تبلیغاتی گروه در غرفه YouTube شنبه، جایی که اعضا قطعات پاپ آپ به صورت زنده هفته را به نمایش گذاشت.

K-pop NewJeans در این سئول تبلیغاتی در فصل پاییز و زمستان 2023 به نمایش درآمده است، این در مکاتبه با دولت محله سئول است.
(عکس فروش نمی رود) (یونهاپ) نیوجین

[email protected].
co.
kr
(END)