اخرین مطالب و محصولات ایراتی

مطالب جدید

پیشنهادات برگزیده KT Skylife

سئول، 12 (یونهاپ) -- نامزد تسمه KT Skylife، یک شرکت مخابراتی KT، استعفا داد.

یون جئونگ سیگ به سرویس یونهاپ گفت که از KT درخواست کرده است.
نامزدی، دلایل او بود.

این روزنامه‌نگار، که در تلویزیون OBS Gyeongin TV خدمت می‌کرد، KT Skylife انتخاب شد.

پیش از این، KT برای lagniappe Lim Seung-tae، یک دبیر کمیسیون خدمات مالی، همانطور که همه چیز یک مدیر پیش می رود.
لیم در اردوگاه یون سوک یول به عنوان روشنگر خدمت کرد.

لیم به همین ترتیب جمعه خود را، روزهای پس از آن ساخته شد.

khj@yna.
co.
kr
(END)