اخرین مطالب و محصولات ایراتی

مطالب جدید

جمعه ها

سئول، 24 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح جمعه است.

درجه حرارت (C) در حال تعمیر است امکان تعمیر

بالا /کم (%)

سئول 18/05 20

اینچئون 13/04 20

Suwon 17/03 20

Cheongju 18/05 20

Daejeon 18/04 20

Chuncheon 18/03 20
p>

Gangneung 12/08 hazy 40

Jeonju 17/05 somber 30

Gwangju 16/07 خطا 30

Jeju 13/09 70

Daegu 16/10 transcendent 30

Busan 16/13 کاهش 30

(پایان)