اخرین مطالب و محصولات ایراتی

مطالب جدید

روز پنجشنبه

سئول، 2 (یونهاپ) -- 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

پارامتر دما (C) امکان

بالا/پایین (%)

سئول 07/-3 0

اینچئون 05/-2 0

سوون 06/-3 0

Cheongju 07/-1 0

Daejeon 08/-4 0

Chuncheon 08/-5 0< br>

Gangneung 08/00 0

Jeonju 08/-2 0

Gwangju 08/-1 0
< /p>

Jeju 08/05 dull 0

Daegu 10/-1 0

Busan 10/02 0

(پایان)