اخرین مطالب و محصولات ایراتی

مطالب جدید

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 7 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در حالی که از طریق Yonhap Infomax، اطلاعات مالی و قطب نما در مورد آژانس یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
49 3.
49

2-M 3.
48 3.
48

3-M 3.
46 3.
47

6-M 3.
51 3.
52

12-M 3.
56 3.
58

(END)